Oferta


- pomiary natężenia oświetlenia,

- pomiary elektryczne,

- pomiary rezystancji izolacji,

- pomiary zabezpieczeń RCD,

- pomiary zerowania,

- pomiary, przeglądy, naprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- pomiary instalacji odgromowych.


- instalacje elektryczne wewnętrzne,

- instalacje elektryczne zewnętrzne,

- instalacje telewizyjne,

- instalacje teleinformatyczne,

- instalacje telefoniczne,

- instalacje domofonowe,

- instalacje alarmowe,

- telewizja przemysłowa,

- instalacje odgromowe.


- instalacja systemu telewizji przemysłowej CCTV,

- podgląd obrazu z dowolnego miejsca na ziemi poprzez internet,

- rejestracja obrazu za pomocą nowoczesnych rejestratorów cyfrowych,

- podgląd obiektu, możliwość obserwacji stanowisk pracy.


- remonty instalacji elektrycznych,

- przyłącza kablowe,

- rozdzielnie elektryczne: budowa, montaż,

- układanie przewodów elektrycznych,

- montaż urządzeń elektrycznych,

- usuwanie usterek sieci elektrycznych,

- naprawy elektryczne,

- pogotowie elektryczne,

- konserwacja instalacji elektrycznych,

- naprawa elektronarzędzi,

- naprawa urządzeń spawalniczych.